megadestek - Mega Yaz.Bil.San.Tic.Ltd.Şti.  
 
   |  Hakkımızda  |  Ürün ve Hizmetler  |  Haberler  |  Referanslar  |  İletişim  |
 
 
 
 
MEGA e-Fatura, e-Defter

MEGA e-Fatura/e-Defter
 
Kağıtsız ortam, eDevlet kolaylığı

Elektronik Fatura kullanma ve elektronik Defter tutma zorunluluğu; 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır.

416 Sıra No'lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilecektir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun "Defter Tutma Mükellefiyeti" başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defterinin elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmış olup, bu kapsamda yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ ile yevmiye defteri ile defteri kebirin elektronik defter (e-defter) olarak tutulabilmesine olanak sağlanmıştır.

Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkrasına 5766 sayılı Kanun'un 17 inci maddesi ile eklenen hükmü uyarınca elektronik defter, belge ve kayıtlarının oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na verilmiş olup, bu yetki çerçevesinde 14/12/2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile e-fatura uygulamasına geçmek ve e-defter tutmak zorunda olan mükellef grupları belirlenmiştir.

* MEGA e-Fatura modülü ile, GIB portal veya entegratör portalı ile muhatap olmadan, direkt MEGA arayüzüve kolaylığı ile tüm e-Fatura işlemleri yapılabilmektedir.

www.megaedevlet.com

 


Diğerleri
 MEGA Araçta muhasebe, mobil satış 
 
 
       © Copyright 2007 - Mega Yazılım  
megabulvar mega yazılım